11 feb 2019

Infoskriv nr. 2/2018

Infoskriv nr. 2/2018

1.    Tilgjengelighetstiltak

Velferdsetaten i Oslo kommune opplyser om tilskuddsordningen som skal bidra til gjennomføringen av tiltak som bedrer tilgjengeligheten i borettslag for eldre og/eller andre med funksjonsnedsettelser. Det kan søkes om tilskudd for helt eller delvis dekning av tiltak som tilrettelegging/ombygging av inngangsparti, montering av automatiske døråpnere, montering av ekstra håndløpere i trappeoppgang, merking av trappetrinn med mer. Det er borettslaget som kan søke og trengende oppfordres til å melde til styret om det er behov for tiltak.

Søknadsfrist er 1.10.2018.