Endret: 22 mar 2019     Opprettet: 11 feb 2019

Infoskriv nr. 3, 29. oktober 2018

Infoskriv nr. 3, 29. oktober 2018

1.   Konteiner bak Kranveien 2-4

Konteiner for restavfall bak Kranveien 2-4 har blitt flyttet til sørsiden av OBOS P-hus. Det er viktig at det ikke hensettes restavfall bak Kranveien 2-4 da dette går ut over trivsel hos andelseierne der. Vis godt naboskap og sørg for å deponere restavfallet i konteineren og ikke bak Kranveien 2-4. Kontakt gjerne vaktmester, de vil være behjelpelig med å fjerne restavfallet.

2.   Parkering av motorsykler og mopeder i Kranveien

Styret vil gjerne oppfordre eiere av motorsykler og mopeder om å parkere på plassen merket med MC foran Kranveien 17. Dette vil bidra til å frigi plass til parkering av biler i Kranveien.

3.   Leiepriser for parkering

Leieprisen for ordinær p-plass er kr. 1.200,- pr. år, og kr. 2.880,- pr. år for el-bil/hybrid. Førstegangsgebyr for oppretting av leietaker av p-plass i borettslaget er kr. 697,-.

Ved spørsmål om parkering send e-post: parkering@solrabben.no 

4.   Renteøkning på lån

OBOS Bank melder om at rentesatsen for lån kr 46.266.849,00 endres til 2,150 %. Ny effektiv rente blir 2,170 %. Endringen gjelder fra 08.11.2018. Styret har opparbeidet en buffer slik at husleieøkning ikke vil være påkrevet.

5.   Flaggdager

Styret søker frivillige som vil kunne påta seg ansvaret for heising og haling av flagget på de offisielle flaggdagene. Det tilbys en godtgjørelse. Ta gjerne kontakt med styret.

6.   Ekstraordinær generalforsamling

Styret har engasjert juridisk og byggeteknisk bistand for å utføre generalforsamlingens vedtak. Utredningsarbeidet har vist seg å være meget tidkrevende på grunn av omfanget av tusenvis av sider med saksdokumenter og komplekse regnskap. Det har også vært meget tidkrevende å innhente dokumentene. Det blir utarbeidet rapporter og når dette arbeidet er sluttført vil styret kunne gi andelseierne innsyn og avholde den ekstraordinære generalforsamlingen.

7.   Røyking på balkonger og i trappeoppganger

Det oppfordres til ikke å røyke på balkongene da dette vil kunne være til sjenanse for naboer. Unngå å kaste sneiper fra balkongen da de kan havne hos naboen. Det er ikke tillat å røyke i trappeoppganger og heiser.

8.   Styrets kontaktinformasjon

Styrets mobilnummer: 940 99 799.

Borettslagets hjemmeside: www.solrabben.no

Styrets epost adresse er: solrabben@styrerommet.net