Endret: 22 mar 2019     Opprettet: 11 feb 2019

Infoskriv nr. 4, 3. desember 2018

Infoskriv nr. 4, 3. desember 2018

1.   Brannsikkerhet – utlevering av batteri til røykvarslere

Vaktmestertjenesten vil sørge for utlevering av batteri til røykvarsler, og de vil kunne bistå de som har behov for assistanse med å skifte ut batteriet i røykvarsleren. Ta gjerne kontakt med:

Driftsleder Erik Hansen: 91326160

Vaktmester Reidar Lundøy: 91326160

2.   Ekstraordinær generalforsamling – 16. januar 2018

Det er planlagt ekstraordinær generalforsamling 16. januar 2018. Det vil bli gitt innsyn å sakens dokumenter før den ekstraordinære generalforsamlingen blir avholdt.

3.   Snømåking

Vaktmestertjenesten vil stå for snømåking og strøing av sand i helgene i vinter.

4.   Borettslaget – styrking av egenkapital

Styret arbeider med å opparbeide en forsvarlig egenkapital i laget, og planlegger tiltak som sikrer en langsiktig og økonomisk bærekraftig utvikling i laget.

Styret ønsker alle andelseierne en riktig god jul og et godt nyttår!

Julehilsen,

Styret

 

Brannsikkerhet – sjekkliste håndslukker

Det anbefales at andelseier selv utfører periodisk egenkontroll fire ganger i året:

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

·      Vet alle hvor slukkeren står?

·      Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?

·      Er slukkerens bruksanvisning leselig?

·      Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?

·      Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (pilen står på grønt)

·      Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?

·      Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)

·      Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?

·      Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.