Endret: 17 okt 2019     Opprettet: 22 mar 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Solrabben Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling Tirsdag den 21. mai 2019.

Til andelseierne i Solrabben Borettslag


Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4:” Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Solrabben Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. mai 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. april 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at

-        det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

-        forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styret i Solrabben Borettslag:

Styrerommet i Solrabben Borettslag

Kranveien 16, 0684 Oslo 

Alternativt kan forslag sendes pr. e-post til styret: solrabben@styrerommet.net

Hilsen

Solrabben Borettslag

Styret

13.3.2019