22 mar 2019

Referat fra beboermøte 12. februar 2019

Referat fra beboermøtet 12. februar 2019

Styreleder ønsket de fremmøtte andelseierne velkommen.

Saker som ble tatt opp på møtet:

1.    Inaktiv e-postadresse til styret

Det ble konstatert at andelseiere hadde forsøkt å kontakte styret. Det har vist seg at e-post var sendt til en inaktiv e-postadresse til styret.

Styrets korrekte e-postadresse er: solrabben@styrerommet.net

2.    Borettslagets hjemmeside

Borettslagets hjemmeside ønskes å bli mer brukervennlig, og at arkivet der gjøres mer oversiktlig. Styret legger ut relevant informasjon på hjemmesiden, som infoskriv, referater og protokoller, kontaktinformasjon, mm.

Borettslagets hjemmeside: www.solrabben.no

3.    Styrets arbeid

Styret informerte om at det arbeider med en rekke saker, blant annet el-billading i borettslaget og fiberkabel.

·       El-bil ladestasjoner: De fremmøte vil at styret skal tenke langsiktig med el-billading i borettslaget. Det kan bli dyrt å tenke kortsiktig.

·       Fiberkabel: Oppgradering til fiberkabel vil gjøre at borettslaget vil kunne innhente pristilbud fra en rekke tilbydere. Det planlegges et informasjonsmøte for andelseierne om prosjektet. På generalforsamlingen i mai vil forslag om fiberkabel/bredbånd bli fremlagt og det kan være hensiktsmessig med bindingstid på 3-5 år for å holde felleskostnadene lave.

4.    Vaktmesterne

Vaktmesterne fikk ros av de fremmøte for snømåking av p-plassene når bilene er borte. De er flinke til å måke foran blokkene tidlig på dagen. Det ble bedt om at også trappene burde måkes.

5.    Utgangsdører

Det ble foreslått å skifte ut utgangsdørene til blokkene. Vaktmester har meldt at samtlige låser er kontrollert, og låssylinder skiftet ut i de låsene som var ‘slarkete’.

6.    Vaskerier, kjellerganger og trappeoppganger

Det ble foreslått vedlikehold av vaskeriene, kjellerganger og trappeoppganger. På grunn av de større vedlikeholdsarbeidene utført i laget vil det være behov for vedlikehold/oppussing her. Styret er kjent med forholdene og utarbeider en vedlikeholdsplan.

7.    Feiing av pipene

Det kom forslag om feiing av pipene. Flere blokker ble nevnt hvor det har vært røyknedslag fra pipene. Brannetaten har utført feiing for fem år siden og planlegger en ny runde med feiing.

8.    Grøntareal

Det kom et forslag om å tilby vaktmesterne kurs for ivareta borettslagets grøntareal. Det ble også foreslått at vaktmesterne kunne vanne om sommeren.

Styret takket for godt fremmøte.