Endret: 11 feb 2019     Opprettet: 30 aug 2018

Solrabben nytt

Infoskriv nr. 1/1.9.2018

Infoskriv nr. 1/1.9.2018

 

1.   Styret

Styret i Solrabben borettslag består av:

Erlend des Bouvrie – leder

Josef Kamlow – nestleder/parkeringsansvarlig

Gunn-Hege Andøl – styremedlem

Julie Kleppe – styremedlem

Adam Agustiniyak – varamedlem for avgått styremedlem Benthe Jordin

2.   Styrets mobilnummer 940 99 799

Styret har opprettet et eget mobilnummer 940 99 799. Det finner en også på borettslagets hjemmeside: www.solrabben.no

Styrets epost adresse er fremdeles: solrabben@styrerommet.net

3.   Enveiskjøring i Kranveien

Det er enveiskjøring i Kranveien. Styret har mottatt meldinger om hyppig kjøring mot enveiskjøringen og at det oppstår trafikkfarlige forhold. Spesielt gjelder det innkjøring i feil kjøreretning i stikkvei utenfor Kranveien 1-15. Dette er også skolevei for barna som skal til Godlia/Trasop skole og det er derfor påkrevet at en ikke kjører i feil kjøreretning. Hensynet til beboerne og våre barns sikkerhet tilsier at en følger trafikkreglene her. Styret har mottatt forslag om å sette opp en bom utenfor Kranveien 1. og mottar gjerne innspill til dette forslaget.

4.   Parkering

Parkeringskapasiteten i borettslaget tilsier at beboerne må vise hensyn, og de som har fast p-plass må benytte disse istedenfor å parkere kjøretøy i Kranveien. Nestleder Josef Kamlow er parkeringsansvarlig og henvendelser kan rettes til e-post: parkering@solrabben.no

5.   Ekstraordinær generalforsamlingen

Styret har i sommer iverksatt arbeidet med å uføre generalforsamlingens vedtak 2. A. om å fremskaffe ‘alle regningsbilag, kontrakter, tilbud fra leverandører og annen dokumentasjon i forbindelse arbeid i Solrabben tilgjengelig ved forespørsel av andelseiere’. Dette arbeidet har vist seg å være omfattende og tidkrevende. Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling når arbeidet er ferdigstilt.

6.   Vaktmestertjenesten

Styret har utarbeidet en arbeidsplan for vaktmestertjenesten, og prosjektet med maling av inngangspartiene er godt i gang.

7.   Medlemskap i Huseiernes landsforbund

Borettslaget er meldt inn som medlem i Huseiernes Landsforbund, og medlemsfordelene dette gir oss fremover er:

  • Gratis juridisk, byggeteknisk og økonomisk rådgivning
  • Rabatter og spesialtilbud fra HL sine partnere

Dere kan lese mer om Huseiernes Landsforbund her: https://www.huseierne.no/

8.   Brannsikkerhet

Styret har mottatt melding om at enkelte beboere legger igjen ting utenfor dørene sine i trappeoppgangene; eksempelvis sko og støvler, søppelposer, krakker osv. Dette er i strid med husordensreglene og utgjør en risiko ved brann. Slike objekter medfører unødig risiko for å snuble dersom oppgangen skulle bli røyklagt. Styret ber de beboerne som har slikt utenfor dørene sine om å fjerne dette og i fremtiden holde oppgangen fri for rømning.  

Med hilsen,

Styret