17 des 2020

Bålpanner i Solrabben Borettslag

Vi går en litt annerledes jul i møte, og mange som vanligvis reiser bort i julen, blir kanskje hjemme. I og med at vi ikke skal besøke hverandre innendørs så mye for tiden, ønsker Styret å legge til rette for at man kan møtes utendørs å ha det koselig der. Vi har gått til innkjøp av 3 bålpanner, som vil være plassert rundt omkring i borettslaget vårt.

Vi setter også ut benker, slik at det er mulighet å samles rundt bålpanna, men likevel overholde smittevernsreglene. Hovedregelen er at all brenning i tettbebygde strøk så langt som mulig skal
unngås. Men, det er gitt åpning for at private personer kan brenne kaffebål (lite bål med ca 60 cm i diameter). En bålpanne med diameter ca 60 cm er å regne som et kaffebål. Det er utarbeidet "bålpanneregler", som alle som skal benytte
bålpannene må følge. Blant annet er det viktig at de som benytter bålpannen ser
an vindretningen, slik at røyken ikke blir til sjenanse for andre beboere.

Vi er klar over at "ubudne gjester" kan dukke opp, og at pannene kan bli stjålet.
Hvis du skulle se at noen flytter på pannene etc, er det fint om du gjør det klart
at de som gjør dette er observert, og med dette kanskje kan hindre tyveri.


Pannene vil kunne benyttes frem til at generelt bålforbud trer i kraft fra 15.
april 2021


Bålpanneregler:
1) Det skal alltid være en voksen, edru person som er anvarlig for bålet.
2) Ikke tenn bål i panna hvis det er mye vind.
3) Ta hensyn til vindretning, slik at røyken ikke blir til sjenanse for naboer.
4) Bruk vanlig ved, ikke kapp fra planker, plast søppel etc
5) Ha alltid slokkevann tilgjengelig
6) Se til at bålet er slokket før du forlater bålpannen.
7) La asken ligge, da det kan være glør igjen. Nestemann som skal bruke
bålpanna kan evt. fjerne denne før de selv tenner opp på nytt. På denne
måten unngår vi brannfarlige situasjoner i søppelrom etc.
8) Rydd opp etter deg, og ta med all søppel hjem.

Julehilsen fra
Styret, Solrabben borettslag