Endret: 30 aug 2018     Opprettet: 3 nov 2015

Brannsikkerhet

Informasjon om branninstruks

Branninstruks for Solrabben Borettslag

Ved brann:

Varsle: Oppdages brann eller røyk, skal brannvesenet varsles på tlf.nr: 110 uten opphold.Forsøk å varsle beboerne.

Redde: Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Husk at vann ikke skal brukes mot elektriske apparater.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks, er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

FØR DET BRENNER:

Trapperom må holdes fri for personlige eiendeler som kan hindre rask evakuering.

Gjør deg kjent med:

• Rømningsveier og nødutganger.

• Hvor slokkeutstyr er plassert i leiligheten.

Krav til slukke-utstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst 1 godkjent røykvarsler, samt manuell slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

Sykler, barnevogner o.l. i trappeoppgangen

Styret minner nok en gang på viktigheten av å sette sykler, barnevogner o.l. ned i kjellerrommene.

Det er ikke lov å ha dette stående i trappeoppgangene.

Det skaper dårlig fremkommelighet til for eksempel postkasser og opp trappene, og ikke minst kan det være til hinder ved for eksempel evakuering ved brann.