Endret: 22 mar 2019     Opprettet: 30 aug 2018

Bygge om leiligheten

Informasjon om ombygging og oppussing

- Kan jeg flytte/fjerne vegger i min egen leilighet?

Dersom veggen er bærevegg eller bryter branncelle (leilighetens fire vegger, tak og gulv) er endringer et søknadspliktig tiltak med ansvarsrett iht plan- og bygningsloven § 20-1.Du må derfor sende en formell søknad til borettslagets styre vedlagt en beskrivelse av tiltaket m/vedlagt tegning.

Etter borettslagets styregodkjenning må det sendes en søknad til Plan- og bygningsetaten fra en, eller et firma som er godkjent som ansvarlig søker. En arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk bør engasjeres til søkeprosessen, da det kreves statiske beregninger og gjeldende dimensjoneringsregler må følges.

Du kan lese mer på hjemmesiden til kommunen :

www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

Saken kan trolig behandles som ”Byggesak over disk” som gir en rask behandlingstid. Arkitekt eller rådgivende ingeniørfirma kjenner til denne saksbehandlingen i Oslo kommune.

 

- Oppussing av leilighetene?

Dette skal skje ihht. Husordensreglene, (jmf husordensreglene § 1).

I leilighetene er det ikke tillatt å gjøre inngrep i bærende konstruksjoner. Skal du utføre arbeider i forbindelse med det elektriske anlegget eller VVS-arbeider må du benytte deg av godkjent fagpersonell.

Det er også en god regel at man varsler andre beboere i blokka om større arbeider som skal gjøres i leiligheten.