Endret: 30 aug 2018     Opprettet: 3 nov 2015

Fellesvaskeri

Informasjon om vasketider

Fellesvaskeriene i borettslaget er til fri bruk for beboere, men en må reservere vasketid. Dette gjøres gjennom å plassere en lås på valgt tidspunkt på vasketavle som finnes i vaskeriet.

Nye vasketider

Generalforsamlingen har vedtatt at nye tider for siste vaskeperiode på hverdager skal være 17.00-21.00, og styret har fått fullmakt til å endre de andre vasketidene.

Nå gjelder:

Vaskeperiode nr. 1 fra kl. 08.00-12.00, til kl. 08.00-13.00

Vaskeperiode nr. 2 fra kl. 12.00-16.00, til kl. 13.00-17.00

Vaskeperiode nr. 3 fra kl. 16.00-20.00, til kl. 17.00-21.00