30 aug 2018

Forretningsførsel

Solrabben borettslag har en forretningsføreravtale med OBOS

Forretningsføreravtalen inkluderer blant annet tjenester som regnskapsføring, innkreving av fellesutgifter, årsregnskap, bistand med innkalling til og gjennomføring av årsmøte.


Forretningsføreravtalen gir styret tilgang til styrerommet.net som er et godt verktøy med blant annet verktøy for fakturahåndtering, tilgang til regnskap, hovedbok og budsjetter.


Styrerommet gir videre tilgang til verktøy for elektronisk lagring og signering av styremøteprotokoller og verktøy for oppfølging av Styrets HMS-arbeid. Styremedlemmer kan logge inn her: http://styrerommet.net