Endret: 29 aug 2020     Opprettet: 23 mar 2012

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret hos Tryg Skadeforsikring

Tryg Skadeforsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret hos Tryg Skadeforsikring, og forsikringen

dekker:

  • Bygningene

  • Fellesareal

  • Boliger med veggfast utstyr

  • Vaktmester

  • Styreansvar

  • Maskiner og redskaper

Privat hjemmeforsikring:

Den enkelte andelseier må i midlertidig ha egen hjemmeforsikring som

dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta

med seg når en flytter).

Ved skade:

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest

mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter

hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden

meldes til:

►Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00 eller e-post:

forsikring@obos.no

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller

håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir

betalt av forsikringsselskapet.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, kreves det en

egenandel på 6.000,- kr. Ved vannskader er egenandelen på kr. 10 000,-.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller

deler av egenandelen dersom forholdet ligger innefor andelseiernes ansvar.

►NB: Finn stoppkrana i leiligheten.