Endret: 30 aug 2018     Opprettet: 3 nov 2015

Fremleie

Godkjenning av styret er påkrevd ved fremleie

Fremleie (bruksoverlatelse) reguleres av borettslagsloven . Denne gir klare retningslinjer for styrets behandling av søknader. Vi gjengir her hovedpunktene i den delen av loven som omtaler fremleie .

Med godkjenning fra styret kan andelseieren overlate bruken av leiligheten til andre for opp til tre, år dersom andelseieren selv, eller andelseirens ektefelle, barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

Søknad om fremleie kan også godkjennes av styret dersom:

1. andelseieren er en juridisk person, eller

2. andelseieren skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sjukdom eller andre tungtveiende grunner, eller

3. ett medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller

4. det gjelder bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd .

Blir leiligheten fremleid uten godkjenning, eller vilkårene for fremleie ikke lenger er til stede, kan styret pålegge brukren å flytte og eventuelt kreve tvangssalg av leiligheten