Fyringsråd

1. Kontroller ovnen for sprekker og defekter før fyringssesongen starter.

2. Bruk tørr ved. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe

fuktigheten. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i ildsted og pipe/skorstein.

3. Tenn opp med papir og vedfliser, legg på grovere ved etter hvert. Benytt aldri impregnert, malt eller lakkert tre.

4. Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre.

5. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

6. Trekkventilen åpnes på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen.

7. Det er også viktig at skorsteinen blir varm for å oppnå optimal trekk.

8. Lukk døren når det brenner godt. Reguler varmeeffekten med trekkventilen. Før du åpner døren, bør alltid trekkventilen åpnes slik at bålet/glørne tar seg opp. Deretter åpnes døren langsomt og eventuelle røykutslag unngås.

9. Fordel glørne over bunnen i ildstedet før du legger på ny ved.

10. Tømming av aske gjøres regelmessig. La 1 cm høyt askelag ligge igjen. Dette forenkler opptenningen. For mye aske gir varmetap.

11. Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved gir mest varme, minst sotdannelse og er mest miljøvennlig.

►NB: IKKE KAST VARM ASKE I SØPPELSJAKTEN!

Styret oppfordrer alle til å vise varsomhet med ild.