Endret: 30 aug 2018     Opprettet: 3 nov 2015

Grilling

Informasjon om grilling på balkongen

På balkong skal man aldri bruke kull- eller gassgrill på grunn av stor fare for brannspredning.

Elektrisk grill er tryggere alternativ fordi man i større grad kan kontrollere varmen. Sørg for at grillen står stødig og i god avstand fra brennbart materiale. Det forutsettes også at balkongens innglassing er satt i åpen tilstand, slik at røyk raskt luftes ut (røyken er lettere enn luft og stiger).

Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.

Grillvett-regler:

• All grilling skal foregå utendørs.

• Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent/påslått grill.

• Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.

• For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.

• Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.