Endret: 22 mar 2019     Opprettet: 11 des 2012

Inneklima - hvordan sikre et tilfredsstillende inneklima

Råd om å sikre et tilfredsstillende inneklima i din leilighet

Luft kraftig ut 3 ganger om dagen - all luften i hele huset skal skiftes hver annen time

* De er en god ide å lufte kraftig ut 2-3 ganger om dagen ved å åpne vinduer og dører kortvarig i 5-10 minutter.

* Husk å slå av varmen mens du lufter.

* Det skal være et luftskifte på minst ½ gang i timen i ethvert hus. Det tilsvarer at all luften i huset skal skiftes ut minst hver 2. time.

* Den friske luften skal tilføres kontrollert ved hjelp av dertil egnede åpninger som friskluftventiler, åpning av vinduer/dører i kortere perioder eller via. et mekanisk ventilasjonssystem.

* En vanlig husstand med 2 voksne og 2 barn produserer en stor bøtte vann/fukt (10 liter vann) om dagen. Derfor skal det luftes godt ut i enhver bolig.

Begrens mengden av fukt og vann i inneluften

* Hvis det er mer enn 40-45% relativ fuktighet i et rom om vinteren er fuktprosenten for høy, og det er stor risiko for dårlig inneklima. Hvis du er i tvil om hvor fuktig det er i din bolig kan du skaffe deg et hygrometer. For høy fuktprosent kan oppstå som følge av for liten utlufting eller hvis det foregår mange aktiviteter i huset som avgir fukt.

Du kan gjøre mye selv for å begrense fukttilgangen til inneluften:

* Unngå tørking av tøy i husets oppholdsrom- dvs. sørg for å velge en vaskemaskin med god sentrifugeringsevne (minst 1200 o/min.), eller bruk en tørketrommel.

* Bruk grytelokk under koking (det reduserer samtidig energiforbruket). Lukk dører til andre rom for å begrense damp i å spre seg til andre rom. Åpne gjerne et vindu.

* Lukk døren under og etter bading/dusjing, for å begrense fukten i å spre seg til andre rom. Du kan også åpne et vindu, til fukten er borte.

* Unngå å gjøre for ofte rent med vann - en gang i uken er nok. Når du bruker vann, så vri kluten godt opp. En fuktig klut gjør like godt rent som en gjennomvåt klut.

* Fukt og vann er årsaken til flesteparten av alle klager over dårlig inneklima

Hold din leilighet tørr og varm

* Sørg for å ha varme på i alle oppholdsrom og hold minst 18-20 °C i alle rom. Det bidrar til å holde luftfuktigheten nede.

* Hvis du liker å ha det kjølig i soveværelset om natten, så skru på varmen om dagen og sørg for å lufte kraftig ut, dvs. skape gjennomtrekk i 5-10 minutter 2-3 ganger om dagen.

* Jo lavere romtemperaturen er, desto mindre fukt kan luften inneholde. Risikoen for at fukten fra inneluften setter seg som vann (dvs. kondenserer) på innvendige overflater blir større, jo lavere romtemperaturen er. Muggsopp kan kun vokse på overflater i boligen hvor fuktigheten er høy. Særlig utsatt er soveværelse, kjøkken og bad.

Hold leiligheten ren

* Støv i inneluften kan være sjenerende for personer med astma. Det er derfor viktig å støvsuge ofte slik at støvet ikke virvles opp. Samtidig er det en god ide å lufte ut.

* Plane overflater rengjøres best med en godt oppvridd klut slik at rengjøringen ikke er en unødvendig kilde til fukt i boligen.