30 aug 2018

Kildesortering

Vi har kildesortering av avfallet i borettslaget

- Er det lov å søppelposer utenfor inngangangsdøren i oppgangen?

Nei – dette er ikke lov i henhold til brannforskriftene, da oppgangene er definert som rømningsvei.

Avfall / Søppel ◦Containere

Husholdningsavfall

Glass/metall

Papir/papp

Spesialavfall

Elektrisk o.l.

Farlig avfall

Møbler

Tekstiler

Vi har kildesortering av avfallet i borettslaget. Det gjøres enkelt ved at hver husholdning sorterer matavfall i grønne plastposer, og plastavfall i blå plastposer som fås i butikker i nærområdet (blant annet REMA i Vetlandsveien). Restavfall sorteres i “vanlige” plastposer som er vrengt. Alt avfall kastes i søppelkonteinerne i borettslaget og sorteres ved mottakene til Oslo kommune.

Mer informasjon om utvidet kildesortering i Oslo kan du lese på Renovasjonsetaten sine hjemmesider:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/