Endret: 17 okt 2019     Opprettet: 30 aug 2018

Leie av parkeringsplass

Solrabben Borettslag tilbyr parkering for registrerte andelseiere i borettslaget

Det er for tiden ingen ledige parkeringsplasser i borettslaget. Solrabben borettslag disponerer 165 parkeringsplasser. Tildeling skjer etter ventelister.

Grunnet uklare retningslinjer, har styret gjort følgende vedtak:

“Borettslaget etterstreber inntil én utleid p-plass pr. andel så lenge det er andre andelseiere oppført på venteliste.”

“Borettslaget leier ut parkeringsplasser til andelseiere i borettslaget, det vil si personer oppført i borettslagets andelsregister.”

Leie pr år er kr.1.200,- inkl. strømuttak til motorvarmer, og denne blir fakturert sammen med husleien, 100 kr pr. mnd.

Nytt fra januar 2018: Man kan lade el-/hybrid bil på p-plassen sin, leie pr år er kr. 3.000,- , og denne blir fakturert sammen med husleien, 250 kr. pr. mnd.

Det påløper et gebyr på for tiden kr. 680,- ved opprettelse av leieforhold, og ved evt. bytte av parkeringsplass.

Vi oppfordrer sterkt at de som leier parkeringsplass gjennom borettslaget bruker denne og ikke benytter seg av gateparkering. Det er venteliste på parkeringsplasser.

Søknad om oppføring på venteliste skal inneholde følgende:

– Navn på andelseier (hovedandelseier).

– Adresse og leilighetsnr. (ikke H-nr)

– Medlemsnr. i Obos.

– Overtagelsesdato på leilighet dersom søker ikke allerede bor i borettslaget.

– Om det allerede eksisterer et p-plass leieforhold på andelen.

– Telefonnr./e-post andelseier kan nås på.

Oppsigelse av p-plass leie kan sendes til: parkering(@)solrabben.no

– 1 mnd. oppsigelse fra den 1. i hver måned

– NB: Si ifra når du flytter, for da kan en annen beboer overta din parkeringsplass så raskt som mulig.

NB. Dersom ikke leie av p-plass sies opp eksplisitt ved evt. salg av leilighet,

vil innkreving av leie for denne havne til inkasso.

Spørsmål/søknad om parkeringsplasser og oppføring på venteliste kan rettes til:

Styret Solrabben Borettslag 

E-post: parkering@solrabben.no