Endret: 31 aug 2018     Opprettet: 30 aug 2018

Leie av Velferden

Her kan du leie Velferden

Enkelt toalett i gangen.

Lyset kobles automatisk ut kl. 23:00.

Leietakere vasker selv etter bruk.

Det minnes om at lokalet ligger rett under en leilighet

Pris: kr. 300,- for en dag/kveld.

Betaling skjer direkte til Obos:

Kontonr.: 9820.17.57770

kidnr.: 8850000029835

Merkes med: snr 134 Solrabben borettslag og utleie velferdsrom.

Kvittering for betalt oppdrag sendes til

Solrabben borettslag v/styret, Kranveien 16, 0684 Oslo

Kontaktadresse for leie er: mobil 940 99 799, send sms ved forespørsel om ledig lokale, eller send epost: solrabben(@)styrerommet.net