Endret: 30 aug 2018     Opprettet: 3 nov 2015

Lekeplass

Meld til styret om det er feil eller mangler på lekeplassen

Vi har en stor lekeplass i borettslaget. Vi vedlikeholder og oppgraderer disse kontinuerlig etter hvert som det er behov.

Tilsyn og HMS-arbeid/kontroll i forbindelse med apparatene gjennomføres en gang i året av sertifisert kontrollør.

Dersom du oppdager feil, skader eller mangler ved lekeplassen eller lekeapparatene meldes disse til styret.