1 des 2020

Julebrev fra styret

Kjære beboere i Solrabben borettslag!

Nye naboer er kommet til. Dere skal være hjertelig velkommen og vi håper dere kommer til å trives :)

Så er adventstiden her igjen og julehøytiden står for døra. Styret har i år arbeidet med borettslagets økonomi, vedlikehold og juridiske problemstillinger. Styrets virksomhet omfattet flere prosjekter i tillegg til løpende saker, her kommer en kort oversikt.

Borettslagets økonomi

Borettslaget har en god økonomi, og det vil bli et positivt åresresultat i år også. Vi vil fremheve det gode samarbeidet med vår rådgiver Aud Aasnes Hansen fra OBOS.

Fiberkabel i borettslaget

Get/Telia melder at underleverandør BKT vil iverksette anlegg av fiberkabel i borettslaget, se gjerne egen melding om dette på oppslagstavlene. Det vil bli fiberkabel inn i alle leiligheter, og luftspenn vil bli gravet ned.

Etablering av elbil ladepunkt

På bakgrunn av nye innspill fra beboere om el-bil ladeplasser har styret umiddelbart etter informasjonsmøtene og den ekstraordinære generalforsamlingen iverksatt videre utredning. Etter forslag på informasjonsmøtet har styret etablert et el-bil beboerutvalg som kan gi styret innspill til ordningen med elbil ladepunkter.

El-kontroll

Det har vært utført el-kontroll i fellesrommene i borettslaget og de avvik som ble rapportert er under utbedring.

Piper

Brannetaten har utført kontroll av pipeløpene. Det ble kun registrert et fåtall feil hos beboerne, og disse blir fulgt opp.

Heisene i høyblokka

Begge heisene i høyblokka i Kranveien 17 har vært kontrollert og utbedringer er utført på heismaskineriet.

Vaskeriene

På bakgrunn av el-tilsyn hvor det ble anbefalt å bytte ut de gamle stråleovnene i vaskeriene, har vi erstattet dem med panelovner med termostat.

HMS-Vernerunde

Det har vært utført HMS-vernerunde i borettslaget og de feil og mangler som har vært rapportert sørger vaktmester for blir utbedret.

Sykkelstativ i sportsrom

På bakgrunn av innspill fra beboere har styret gått til anskaffelse av nye sykkelstativer i sportsrom, der hvor det var behov for det.

Sittebenker

Vaktmester vil sette opp et par nye sittebenker på steder hvor beboerne har bedt om dette.

Fuglekasser

På oppfordring fra beboere har vi anskaffet 15 fuglekasser fra Norsk ornitologisk forening. Disse vil bli skånsomt festet til borettslagets trær.

Planlagt turvei

Det har vært utført befaringer i borettslaget med en botaniker fra NINA og med Bymiljøetaten. Dette i forbindelse med grøntanlegget vårt og en turvei som Bymiljøetaten planlegger i området mellom Solrabben og Godlia borettslag.

Samarbeid med naboborettslag

Solrabben har et godt samarbeid med våre naboborettslag. I saken om planlagt turvei fra Bymiljøetaten, har borettslaget et godt samarbeid med Skøyenlia og Godlia borettslag. Vi har også samarbeidet med Solhøgda borettslag om plassering av et trafikkspeil bak Kranveien 18.

Vaktmester

Styret har et godt samarbeid med driftsleder Erik Hansen og vaktmester Reidar Lundøy og er fornøyd med arbeidet de utfører i borettslaget. Vaktmester har fulgt kurs i HMS, førstehjelp, og varmearbeid. Vaktmester vil kunne bistå beboerne med enkle oppdrag, som f.eks. bytte av batteri til røykvarslere.

Kontakt:

Driftsleder Erik Hansen, mobil: 91326160

Vaktmester Reidar Lundøy, mobil 91326161

Røykvarslere

Nytt batteri til røykvarsleren er utlevert, og skulle du ha behov for assistanse til utskifting av batteriet, så kan du kontakte vaktmester.

Fyringsråd

Her er noen kjappe fyringstips.

Bruk tørr ved. Du kan sjekke om den er tørr ved å slå to vedbiter sammen. Våt ved avgir da en dump lyd, mens tørr ved avgir en smellende lyd som når et balltre treffer en ball.

Sørg for god trekk. Dårlig trekk øker utslippene, og du taper energi opp pipen. Først når ildstedet er varmt, etter minst ti minutter, kan du gradvis skru ned luftinntaket på ovnsdøren.

Tenn opp fra toppen av veden. Tenner du opp på toppen av veden med en opptenningsbrikett, vil du redusere utslippene av partikler. Dette fungerer best på nye ovner, men kan også brukes på gamle. Årsaken til at dette er best, er at vedstykkene som ligger nederst vil bli varmet opp, og deretter starte å avgi gasser som igjen tennes av varmen på toppen.

Tenn opp med små, tørre vedstykker. Ikke tenn opp med våt ved og store vedkubber.

Ikke brenn søppel. En vedovn er ikke et forbrenningsanlegg for søppel.

Papircontainerne

Papir skal kastes i papircontainerne (ikke glanset papir, da det ikke resirkuleres). Dersom papircontaineren er full, må beboeren ta med seg papiret hjem evt. oppbevare det i boden sin til containeren blir tømt. Det er ikke lov å sette fra seg papir eller pappesker utenfor containeren.

Juletre

Skal du ha juletre? De kan ikke settes ut etter jul, men leveres tidlig i januar på egne steder som annonseres på Renovasjonsetaten nettsider

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/

Kontakt med beboerne

Styret mottar i løpet av året mange e-poster om stort og smått fra beboerne. Det er bra! Og styret vil gjerne få takke for alle gode og hyggelige innspill fra beboerne. Vi vil minne alle om å lese husordensreglene og vedtektene som ligger på nettsiden vår, www.solrabben.no. Her ligger også mye nyttig informasjon for beboerne.

Neste år

Det er iverksatt utreding av maling av trapperom, vaskerier, og andre tiltak som vil bli fremlagt på generalforsamlingen 2021.

Vi ønsker alle beboere i Solrabben borettslag en riktig god jul og et godt nytt år!

Med julehilsen, styret og vaktmester i Solrabben borettslag