28 aug 2020

Ny turvei Solrabben Borettslag, på Oslo kommunes eiendom

Varsel om oppstart for forprosjekt for ny turvei langs Solrabben borettslag. Melding er sendt ut til alle andelseiere via Vibbo. Til informasjon er dette på Oslo kommunes eiendom. Det nevnes: trærne har betydning for stedets karakter, og skal bevares. Bredden på turveien skal ha en god bredde uten at det går på bekostning av trærne. Turveien skal heller ikke her belyses eller vinterdriftes.