18 nov 2020

Nytt fibernett i Solrabben borettslag

I forbindelse med den nye avtalen som er inngått med Telia skal det monteres et nytt fibernett i Solrabben BRL.

Arbeidet er planlagt å starte i uke 48, og avsluttes senest i uke 11 2021. Arbeidet vil pågå i tidsrommet kl. 08:00-17:00. 

Det er behov for tilgang med lift til balkongene. Det er derfor viktig at glasset på balkongen din er åpnet opp mellom kl 08:00-17:00 den dagen vi arbeider på bygget hvor din leilighet ligger.

Du vil varsles nærmere angående tidspunkt for dette arbeidet.

Prosjektgjennomføringen er delt opp i 2 faser:

Fase 1

I denne perioden vil det bli håndgravd grøfter og lagt rør mellom byggene, montert skap i kjellere og trukket kabler, samt montert kabler på fasader og balkonger ved bruk av lift. I høyblokka vil kabler føres frem til leilighetene via interne føringskanaler, mens det i lavblokkene vil tilrettelegges kabel på balkongene ved at kabel føres bak steinfasade. I en liten periode vil det være gravemaskiner, lift, og lastebiler i aktivitet. Arbeidet medfører noe støy, men få problemer med tanke på trafikkavviklingen. Vi beklager dette, og vi vil gjøre ulempen så liten som mulig. Plenene vil bli opparbeidet og satt i lik stand. For å unngå å ødelegge kabler som allerede ligger i bakken, blir disse peilet opp og påvist, og traséen blir merket med spraymaling. Det presiseres at disse strekene kun viser hvor eksisterende kabler går og ikke sier noe om hvor vi skal grave.

Fase 2

I fase 2, som starter fra uke 8 2021, utføres den innvendige leilighetsinstallasjonen. Fiberkabelen som er tilrettelagt på balkonger eller utenfor din dør hvis du bor i høyblokka, føres inn i boligen hvor det etableres et nytt fiberuttak. Detaljert tidsplan og informasjon for fase 2 kommer nærmere installasjonen.

Utførende entreprenør er: Bredbånd og Kabel-Tv Service

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Bredbånd og Kabel-TV Service på tlf. 45 45 45 02. Alternativt kan du gå inn på vår hjemmeside www.bktas.no og klikke på «Kontakt oss», eller sende oss en e-post på kontakt@bktas.no og du vil få svar i løpet av kort tid.

Med vennlig hilsen,
Bredbånd og Kabel-TV Service AS